“Validare necesse est”

Minőségblog, avagy biztosítsuk, irányítsuk, áldjuk, vagy átkozzuk?

Archív: március, 2013

A Helyes Nagykereskedelmi Gyakorlat (GDP) változásai

08/03/2013
Revised rules on the distribution of medicinal products in the EU

It is of key importance that the quality and the integrity of the medicinal products are maintained during the entire supply chain from the manufacturer to the patient.
Today’s distribution network for medicinal products is increasingly complex and involves many players. The revised guidelines, published today, lay down appropriate tools to assist wholesale distributors in conducting their activities and to prevent falsified medicines from entering the legal supply chain.

The revised guidelines will enter into force in six months from the date of publication, on 8 September 2013.

A GMP változásai - előadás-összefoglaló

EOQ MNB, Gyógyszeripari Szakbizottság, Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszeripari Szervezete

Budapest, 2013. 02. 01.

dr. Holló-Szabó Péter:

„A GMP és a gyógyszergyártás jogi szabályozásának változásai”

előadás rövid összefoglalása

A világ gyógyszerpiaca több szinten szabályozott, magába foglalja az adott területen, államban kötelezően alkalmazandó előírásokat (jogszabályok) és a piac, az ellenőrzés gyakorlata alapján kötelezővé tett követelményeket (útmutatók, ajánlások).

Egy Magyarországon működő gyógyszerpiaci szereplő tevékenységének – attól függően, hogy milyen piacra szánja termékét, milyen területen végez forgalmazást –, különböző szintű (pl. nemzetközi, Európai Uniós és nemzeti) és követelményrendszerű (pl. USA GMP, EU GMP) szabályozásnak kell megfelelnie.

A nemzetközi kereskedelem elősegítése érdekében egyre erőteljesebb egységesítés, követelményharmonizáció indult meg a gyógyszerpiac szereplői (államok hatóságai, gyártók szakemberei, szakmai szervezetek képviselői) között (lásd pl. egyes ICH útmutatók alkalmazása, ezekre való hivatkozás a bizottsági helyes gyakorlati útmutatókban).

A Közösségi gyógyszerjogban az ellátási lánc szerepelőinek tevékenységét alapvetően érintő módosításokat fogadtak el 2011-ben /lásd: Európai Parlament és a Tanács 2011/62/EK (2011. június 8.) irányelve/. A módosításokat az Európai Unióban 2013. január 2-tól alkalmazni kell.

Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2001/83/EK (2001. november 6.) irányelvét érintő módosítások fő okai között 4 területet érdemes kiemelni:

- a hamisítás elleni küzdelem,

- az ellátási lánc egyes szereplőinek regisztrációs kötelezettsége,

- a helyes gyakorlat szerinti piaci tevékenység előmozdítása,

- hatóanyagimport feltételrendszerének szigorítása.

Az utóbbi években riasztóan nőtt az Unióban a hamisított gyógyszerek száma. Vizsgálatok azt igazolták, hogy a hamisított gyógyszerek nemcsak jogellenes úton, hanem a jogszerű ellátási láncon keresztül is eljutnak a betegekhez.

Az ellátási lánc megbízhatóságának biztosítása érdekében a gyógyszerekre vonatkozó jogszabályokat az ellátási lánc összes szereplőjére ki kell terjeszteni, így pl. azokra a közvetítőkre is, akik a gyógyszerek értékesítésében vagy beszerzésében anélkül vesznek részt, hogy a termékeket ők adnák el vagy vennék, a gyógyszerek nem állnak a tulajdonukban, azokkal nem is kerülnek fizikai kapcsolatba.

A hatóanyagokra vonatkozó uniós szabályoknak való megfelelés érvényesítésének és ellenőrzésének megkönnyítése érdekében a gyógyszerhatóanyagok gyártóinak, importőreinek vagy forgalmazóinak bejelentést kell tenniük a tevékenységükre hatáskörrel rendelkező hatóságoknak.

Az emberi egészség védelmének biztosítása érdekében a gyógyszer gyártójának értékelnie kell a termékében alkalmazott segédanyag alkalmasságát.

A hatóanyagok gyártása, behozatala és forgalmazása a hatóanyagokra vonatkozó helyes gyártási gyakorlatnak és a helyes forgalmazási gyakorlatnak, a segédanyagok gyártása a segédanyagokra vonatkozó helyes gyártási gyakorlatnak megfelelően történhet.

A 2001/83/EK irányelv szerint, a gyógyászati készítmények gyártására vonatkozó helyes gyártási gyakorlat elveit és iránymutatásait irányelv formájában fogadják el.

A gyógyszergyártási engedély jogosultjának a hatóanyagok gyártójának és forgalmazóinak gyártási és forgalmazási létesítményeiben végzett vizsgálatok révén ellenőriznie kell, hogy a hatóanyagok gyártója és forgalmazói eleget tesznek-e az Európai Bizottság iránymutatásaiban és rendeletében foglalt helyes gyártási gyakorlatnak és az Európai Bizottság iránymutatásai szerinti helyes forgalmazási gyakorlatnak.

A Közösségi GMP alapkövetelményeket az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek és az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek és iránymutatások megállapításáról szóló, a Bizottság 2003/94/EK (2003. október 8.) irányelve tartalmazza. A 2003/94/EK irányelvet kiadása óta nem módosították.

A 2001/83/EK irányelv értelmében, a Bizottság közzéteszi az ezekkel az alapelvekkel összhangban lévő, kiegészítő, részletes iránymutatásokat, és szükség szerint a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében felülvizsgálja azokat.

A gyógyszerhatóanyagokra vonatkozó helyes gyártási és forgalmazási gyakorlat elveit és iránymutatásait hasonló módon fogadja el, illetve szükség szerint módosítja.

A segédanyagok tekintetében a helyes gyártási gyakorlat szabályait az Európai Bizottság iránymutatásaival összhangban végzett kockázatelemzés alapján kell megállapítani.

A Bizottság által kiadott részletes iránymutatásokat „EU Guidelines for Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary Use” “dokumentum-család” tartalmazza.

A “dokumentum-család” a „EudraLex - Volume 4 Good manufacturing practice (GMP) Guidelines” gyűjtőnéven ismert, illetve érhető el on-line a Bizottság által működtetett honlapon.

A Bizottsági útmutatókban 2013. január 31-ével az alábbi területeken léptek életbe módosítások:

- gyógyszerészeti minőségirányítási rendszer,

- kiszervezett tevékenységek (bérmunkák),

- emberi felhasználásra szánt, biológiai eredetű aktív hatóanyagok és gyógyszerek gyártása.

A változásokból kiemelve néhány pont:

- Gyógyszerészeti minőségirányítási rendszer:

A termék egész életciklusát felöleli, a termék fejlesztését, a termék üzemi gyártásba való transzferálását, a folyamatos gyártást, beleértve a minőségellenőrzést és a termék törzskönyvi törlését. Kockázatelemzés alkalmazása, szerepének növelése a teljes tevékenység vonatkozásában.

- Kiszervezett tevékenységek (bérmunkák):

A megbízást adó minőségbiztosítási rendszerének ki kell terjednie valamennyi, a GMP hatálya alá tartozó, kiszervezett tevékenységére, nem csak a bérgyártás és -analízis területére.

A megbízónak felülvizsgálati és ellenőrzési rendszert – ideértve audit – kell fenntartania (megbízott tevékenysége a szerződésnek és a tevékenységre vonatkozó GMP követelményeknek megfelel-e).

- Emberi felhasználásra szánt, biológiai eredetű aktív hatóanyagok és gyógyszerek gyártása:

Az Európai Parlament és a Tanács 1394/2007/EK (2007. november 13.) rendelete előírta, hogy a Bizottság dolgozza ki a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények gyártására vonatkozó külön iránymutatásokat, összhangban a GMP elveivel.

Új gyártástechnológiák, új típusú termékek miatt a korábbi követelményeinek felülvizsgálata, a speciális termék-előállítás során növekvő GMP követelmények felállítása. A melléklet 2 fő részből áll:

A. Általános kiegészítő GMP elemek,

B. Termék-specifikus követelmények

(pl. állati eredetű termékek, allergének, vakcinák, génterápiás termékek, stb.).

Jelenleg is folyamatban az EU Guidelines for Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary Use” további fejezeteinek, illetve a helyes forgalmazási gyakorlatnak a felülvizsgálata, a javasolt módosítások, tervezetek véleményezése.

A Bizottság iránymutatásai mellett, az Európai Gyógyszerügynökség is ad ki olyan, a helyes gyakorlattal kapcsolatos dokumentumokat /pl. Pharmaceutical Quality System (ICH Q10)/, melyek a fent nevezett „EU Guidelines” dokumentum-család részét képezik.

© 2008 Berényi Vilmos
Design | Wordpress